Kultúrne aktivity ľudí s mentálnym postihnutím

Hotel Nivy, Bratislava

28.09.2017